Information

เรามีบริการซ่อมด่วนสำหรับผู้ที่ต้องการให้ซ่อมสิ่งต่างๆ ในบ้านท่าน ในคอนโดท่าน ในหอพักท่าน หรือจะเป็นโรงงาน บริษัท
โรงเรียน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ถ้าท่านต้องการให้เราช่วยเรายินดีรับใช้ท่าน โดยท่านสามารถติดต่อผู้รับเหมางานเล็กๆ ได้ที่เบอร์ 084-6086089 คุณโหน่ง โดยทางเราจะประสานงานให้กับท่าน ทางเราจะคิดค่าบริการรับเหมาไม่แพงแก่ท่าน โดยเราจะทำงานให้ท่านระหว่าง 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เพื่อบริการท่านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่รวมปริมณฑล

ถ้าเราซ่อมไม่ได้ เราจะไม่คิดค่าซ่อม ค่ารับเหมา แต่จะคิดค่าบริการประสานงานและค่าเดินทางไปตรวจสอบเท่านั้น

อนึ่งถ้างานของท่านมีระยะเวลาทำงานเกินกว่า 2 ชั่วโมงทางเราจะขอคิดค่าบริการรับเหมาเพิ่มเติมชั่วโมงละ 200 บาทโดยเศษของ ชั่วโมงให้คิดทีละครึ่งชั่วโมง คือ 30 นาที 100 บาท โดยช่วงเวลาของการทำงานจะต้องอยู่ในช่วง 9.30 - 16.30 และช่วงต่อระหว่างชั่วโมง ช่างจะต้องได้พักอย่างน้อย 10 นาทีของการทำงานให้ท่านและช่างมีเวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (ไม่คิดค่าบริการ)

แต่ถ้าท่านแจ้งมาให้ทราบตั้งแต่แรกทางเราจะคิดค่าบริการรับเหมาเป็นรายวันในระยะเวลา ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยช่างรับเหมา ของเราจะมีบริการให้ท่านทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้เหมาะสมกับงานที่ท่านได้ไว้วางใจเรา

สำหรับท่านที่ต้องการจ้างให้เราทำงานรับเหมานอกเหนือจากเวลาปกติที่กล่าวไว้แล้วให้ติดต่อสอบถามเป็นกรณีไปครับ เพราะงาน บางอย่างช่างแต่ละท่านจะไม่สามารถทำดึกได้ เช่นงานที่ทำเสียงดัง และงานที่ต้องใช้เครื่องมือที่เสียงดังต่างๆ เป็นต้น

ส่วนถ้ามีการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ออกไปทางเราขอคิดค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดให้กับช่าง ของเราในอัตราที่เหมาะสม และค่าเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ท่านลูกค้าอาจต้องมีรถรับ-ส่ง แบบแอร์ปรับอากาศให้กับทางเรา ทางเราขอไม่รับงานเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหมด

© 2015 - 2016 rubbmao.com All Rights Reserved.