Condition
เงื่อนไขของเรามีดังต่อไปนี้

ล้างแอร์ 2 เครื่องขึ้นไป
ใช้ช่าง 2 คน ปกติจะล้างด้วยน้ำเปล่าแรงดันสูงเท่านั้น ถ้าจะล้างด้วยน้ำยาล้างแอร์ลูกค้าเป็นผู้จ่ายโดยจะซื้อมาเองหรือซื้อกับทางเรา ราคาแบบโฟม 300-500 บาท ราคาแบบน้ำยา 100 -150 บาท ส่วนน้ำยาแอร์ทางเราไม่รับเติมให้เพราะปกติแรงดันน้ำยาแอร์จะตกยากมาก

การจับเวลาหรือการนับเวลาเริ่มต้น
ให้ทำการจับเวลาหลังจากที่ช่างไปถึงหน้างานแล้ว 5 นาที เพื่อทำธุระส่วนตัวหรืออื่นๆ ในส่วนของการอธิบายงานต่างๆ ให้ท่านอธิบายงานได้ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นให้เริ่มจับเวลาได้เลย

ช่วงเวลาของการทำงาน
งานทั้งแบบด่วนและเหมาวันจะต้องอยู่ในช่วง 9.30 - 16.30 และช่วงต่อระหว่างชั่วโมง ช่างจะต้องได้พักอย่างน้อย 10 นาที ของการทำงานให้ท่านและมีเวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง

กรณีค่าล่วงเวลา Over time (OT)
ทำงานเกิน 2 ชั่วโมง ปัดเศษทีละครึ่งชั่วโมง คิดเพิ่มทีละ 30 นาที 100 บาท หรือชั่วโมงละ 200 บาท อัตราเหมาต่อวันราคา 1,000 บาท โดยทางช่างจะทำงานล่วงเวลาไม่เกินเที่ยงคืนของแต่ละวัน

กรณีต่างจังหวัด
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน ซึ่งเป็นค่าอาหารและอื่นๆ

การเดินทางต้องมีรถรับส่งหรือถ้าให้ทางช่างเดินทางไปเอง ค่าเดินทางต่างจังหวัดคิดในอัตรารถโดยสารแท็กซี่ ตามราคามิเตอร์จริง
โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบคร่าวๆ เช่น ข้อมูลตามเว็บนี้ http://www.taxi.postsum.com โดยค่าเดินทางต้องจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดก่อน

กรณีพักค้างคืน
ผู้จ้างต้องมีที่พักเป็นห้องแอร์ปรับอากาศให้กับทางช่าง ในระดับเดียวกับโรงแรม 2 ดาวขึ้นไป โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องพักจากเว็บไซด์
Agoda.com

เงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระล่วงหน้า 300 บาทสำหรับงาน 2 ชั่วโมง ที่เหลือจ่ายหน้างาน 500 บาท
ชำระล่วงหน้า 400 บาทสำหรับงานเต็มวัน 6 ชั่วโมง ที่เหลือจ่ายหน้างาน 600 บาท

ถ้าทางเราไปหน้างานแล้วทำงานให้ท่านไม่ได้หรืองานไม่เหมือนกับที่ตกลงไว้ ทางเราจะไม่รับเงินส่วนที่เหลือ
แต่เงินมัดจำเราจะไม่คืนให้ทางลูกค้า

© 2015 - 2016 rubbmao.com All Rights Reserved.